Ochrona danych

Witamy na stronie internetowej firmy Corning HTL SA (zwanej dalej „Corning HTL” lub „my”). Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i jej produktami. Ochrona prywatności w trakcie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych zgodnie z wymaganiami prawnymi jest sprawą, którą traktujemy bardzo poważnie. Na niniejszej stronie prezentujemy podsumowanie tego, w jaki sposób zamierzamy przetwarzać Państwa dane i chronić prywatność. Należy pamiętać, że dane wynikające z korzystania z tej strony internetowej będą gromadzone przez Corning HTL w Polsce. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie jedynie do strony Corning HTL. Należy pamiętać, że nie ma ono zastosowania do innych stron internetowych, do których możemy Cię kierować za pośrednictwem linków. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość, bezpieczeństwo czy praktykę z zakresu ochrony prywatności stosowaną przez strony inne niż strona Corning HTL.

Kontrolerem odpowiedzialnym za gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych na tej stronie, w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych, jest:

Corning HTL SA

Daniszewska 4

03-230 Warszawa, Polska

Podmiotem odpowiedzialnym dla wszystkich pytań związanych z prywatnością i ochroną danych w Polsce jest:

JDS Consulting Sp. z o.o. sp. k.

ul. Gorzelnicza 9

04-212 Warszawa

tel.: 48 22 651 60 31 wew. 25

faks: 48 22 651 60 32

 

  1. Co stanowi dane osobowe? Dane osobowe, jak określono w ramach Dyrektywy Europejskiej 95/46/WE to dane dotyczące informacji osobistych lub rzeczowych zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Poza imieniem, nazwiskiem i adresem, to także na przykład numer telefonu lub adres e-mail oraz inne dane osobowe.
  2. Gromadzenie danych nieosobowych W celu odwiedzenia naszej strony internetowej początkowo nie trzeba podawać nam żadnych danych osobowych. Dostęp do potrzebnych informacji można uzyskać anonimowo. Jednakże, nasz serwer automatycznie gromadzi informacje dziennika, dotyczące szczegółów każdej wizyty na naszej stronie internetowej i każdorazowego udostępnienia pliku. Nie są to dane osobowe. Dlatego nie jesteśmy w stanie powiązać zapisanych danych z konkretną osobą fizyczną.

Zapisywane są następujące dane: – Nazwa i/lub adres IP dostawcy usług internetowych, – Typ i wersja przeglądarki, – System operacyjny, – Witryna odwiedzana przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny, – Nasze witryny, odwiedzone przez Państwa, – Nazwa pliku, do którego uzyskano dostęp, – Data i godzina uzyskania dostępu, – Powiadomienie, czy udało się uzyskać dostęp.

W celu dalszej poprawy naszej obecności w Internecie dokonujemy jedynie oceny statystycznej tych danych w sposób uniemożliwiający powiązane danych z Państwem. Nie łączymy tych danych z żadnymi innymi danymi.

  1. Gromadzenie danych osobowych Państwa dane osobowe są przez nas gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko, gdy zdecydują się Państwo na przekazanie nam takich danych, na przykład w kontekście zapytania, zgłoszenia, rejestracji, ankiety itp. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy takie dane osobowe jedynie w zakresie wymaganym do następujących celów:

– W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i/lub w celu realizacji zamówienia,

– W celu zapewnienia dostępu do specjalnych informacji lub ofert,

– W celu wysłania informacji dla klientów lub newslettera,

– W celu realizacji zadań związanych z obsługą i zarządzeniem klientami, a także

– Do naszych własnych celów marketingowych.

  1. Przekazywanie danych osobowych Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim. Przekazywanie danych osobowych instytucjom państwowym i władzom odbywa się jedynie w ramach obowiązkowych krajowych przepisów ustawowych. Wymagamy, aby wszyscy nasi pracownicy zgadzali się na zachowanie poufności i przestrzegali prawodawstwa w zakresie ochrony danych. W celu realizacji naszych wymienionych powyżej celów biznesowych, konieczne może okazać się przekazanie Państwa danych osobowych innym spółkom Corning zarówno w Europie, jak i poza nią, po to abyśmy na przykład mogli prawidłowo obsłużyć dane zapytanie lub poinformować Państwa o innych produktach firmy Corning. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w trakcie ich przekazywania za granicę do wszystkich jednostek Corning w Europie i poza nią.

W całej grupie przyjęliśmy Nasze Wiążące Reguły Korporacyjne (WRK), co ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych we wszystkich jednostkach Corning. WRK to zestaw reguł i zasad dotyczących przetwarzania wewnątrz grupy i przekazywania danych osobowych na podstawie prawodawstwa UE dotyczącego ochrony danych, które muszą być przestrzegane przez wszystkich pracowników i podmioty Corning na całym świecie. Nasze WRK są zatwierdzane przez wszystkie właściwe organy zajmujące się ochroną danych. Nasze Wiążące Reguły Korporacyjne znajdują się pod adresem: http://www.corning.com/emea/en/privacy-policy/binding-corporate-rules.html.

  1. Pliki cookie W celu ciągłego doskonalenia naszych usług, na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przez witryny internetowe są wysyłane na Twój komputer lub inne urządzenie podłączone do internetu w celu identyfikacji przeglądarki lub zapisania informacji lub ustawień w przeglądarce. Pliki cookie pozwalają na rozpoznanie danej osoby przy ponownym odwiedzeniu strony. Pomagają nam również w zapewnieniu dostosowanych rozwiązań oraz pomagają wykrywać niektóre rodzaje oszustw. Te informacje nie pozawalają na identyfikacje osoby i pozostają Państwo anonimowi, chyba że w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane osobowe. Jeśli nie akceptują Państwo użycia plików cookie, to poprosimy o skorzystanie z opcji przeglądarki, która umożliwia zablokowanie plików cookie lub modyfikowanie dozwolonych typów plików cookie. Szczegółowe informacje można znaleźć, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce. Może okazać się, że z przyczyn technicznych poszczególne oferty z naszej witryny nie w pełni działają, po tym jak pliki cookie zostaną zablokowane.

Korzystamy z plików cookie następujących kategorii:

Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie to pliki, które są wymagane po to by strona działania. Zapamiętują one takie informacje, jak region, co jest wymagane do wyświetlania treści odpowiednich dla danego regionu. Tych plików cookie nie można wyłączyć.

Pliki cookie dotyczące preferencji i pomiarów

Pliki cookie dotyczące preferencji i pomiarów udoskonalają wrażenia z korzystania ze strony. Pliki te zapamiętują Państwa preferencje dotyczące wyszukiwania, w celu usprawnienia wyszukiwania oraz zapisują informacje na temat korzystania ze strony, co pozwala nam na jej udoskonalanie.

Pliki cookie portali społecznościowych i marketingowe

Pliki cookie portali społecznościowych i marketingowe pozwalają firmie Corning HTL oraz jej partnerom na wprowadzanie funkcji mediów społecznościowych oraz komunikatów marketingowych. Pozwalają na udostępnianie informacji z serwisu na portalach społecznościowych i umożliwiają firmie Corning HTL kierowanie (w oparciu o sposób korzystania z witryny firmy Corning HTL lub produktów i usług Corning HTL) konkretnych treści marketingowych i kampanii, które mogą Cię zainteresować.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w dokumencie Polityka dotycząca plików cookie, dostępnym pod adresem:

https://www.htl.pl/pl/cookies-policy/

  1. Google Analytics Ta witryna wykorzystuje Google Analytics, usługę analityki internetowej świadczoną przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa komputerze, w celu umożliwienia stronie internetowej przeprowadzenia analizy sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej (w tym dotyczące adresu IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP patrz:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl

W przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Google usunie/zanonimizuje ostatni oktet adresu IP. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany i skracany przez serwery Google w USA. W imieniu dostawcy strony Google wykorzysta te informacje w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności witryny dla operatorów oraz udostępniania dostawcom stron innych usług związanym z działaniem serwisu internetowego i korzystaniu z Internetu. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jednakże należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcjonalności witryny może nie być możliwe. Ponadto istnieje możliwość zapobieżenia gromadzenia i wykorzystywania przez Google danych (pliki cookie i adres IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Dalsze informacje można znaleźć pod adresem:

http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Google Analytics Terms of Service & Privacy).

Należy pamiętać, że na tej witrynie kod Google Analytics jest uzupełniany przez: „gat._anonymizeIp ();” co zapewnia anonimowe gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych Firma Corning HTL podejmuje pewne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych. Państwa dane są starannie chronione przed utratą, usunięciem, uszkodzeniem, manipulacją lub nieautoryzowanym dostępem, bądź też nieupoważnionym ujawnieniem. Należy pamiętać, że dane wysyłane do nas przez e-mail lub formularze kontaktowe na naszych stronach są przesyłane bez szyfrowania, dlatego też nie można zagwarantować, że te dane nie będą dostępne nieupoważnionym osobom trzecim. W związku z powyższym prosimy o przesłanie nam poufnych informacji wyłącznie pocztą, faksem lub poprzez zaszyfrowane wiadomości e-mail.
  2. Wycofanie zgody Należy zwrócić uwagę, że istnieje możliwość wycofania (w dowolnym momencie w przyszłości przez np. wysyłanie wiadomości e-mail) ewentualnej zgody na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na dozwolone prawem gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych.
  3. Prawo dostępu i korekty przechowywanych danych osobowych Użytkownik ma prawo uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych, a także prawo do korygowania nieprawidłowych danych i/lub usuwania/blokowania nielegalnie przechowywanych danych. W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego/LINK

Aktualizacja: 14 stycznia, 2020