WZORCOWANIE PIPET

Firma Corning HTL SA posiada wdrożony system zarządzania Laboratorium wzorcującego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Szczegółowe informacje oraz zakres akredytacji znajdują się poniżej:

Certyfikat AP 169 wydany przez PCA

Zakres akredytacji

Corning HTL SA
ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy Niepewność pomiaru dla CMC Miejsce dział. Metoda pomiarowa
Objętość
Pipety tłokowe od 0,2 µL do 20 µL
od 20 µL do 50 µL
od 50 µL do 250 µL
od 250 µL do 1000 µL
od 1000 µL do 5000 µL
od 5000 µL do 10000 µL
0,050 µL
0,23 µL
0,33 µL
1,6 µL
8,3 µL
10,0 µL
S PN-EN ISO
8655-6:2003IQL-03-QS

Zakres można pobrać ze strony PCA LINK

Ogólne warunki realizacji zlecenia
Realizujemy wzorcowanie pipet  tłokowych metodą grawimetryczną pełną oraz alternatywną zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-6. Metoda pełna polega na pomiarach 3 objętości, po 10 pomiarów na każdej (według instrukcji IQL-03-QS punkt 7.1), a alternatywna na pomiarach 3 objętości, po 4 pomiary na każdej objętości (według instrukcji IQL-03-QS punkt 7.2).

Przykładowe Świadectwo Wzorcowania

Zakres pomiarowy dla realizowanych wzorcowań:

  • od 0,2 µl do 20 µl
  • powyżej 20 µl do 50 µl
  • powyżej 50 µl do 250 µl
  • powyżej 250 µl do 1000 µl
  • powyżej 1000 µl do 5000 µl
  • powyżej 5000 µl do 10000 µl

ZLECENIE USŁUGI WZORCOWANIA

Krok 1. Wypełnij formularz Zlecenie Wzorcowania.

  • W przypadku pipet nowych prosimy wydrukować tylko Zlecenie Wzorcowania.
  • W przypadku pipet używanych prosimy dodatkowo wypełnić i dołączyć do wyrobu Ankietę Serwisową.

Krok 2. Wyślij wypełniony formularz na adres htl.service@corning.com

Krok 3. Odeślij zatwierdzoną ofertę w celu zlecenia realizacji usługi wzorcowania

Krok 4. Przyślij pipety do wzorcowania na adres:

Corning HTL SA

SERWIS-WZORCOWANIE

Daniszewska 4

03-230 Warszawa

 Krok 5  Wzorcowanie zostanie wykonane w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania pipet przez Laboratorium.

Wszystkie informacje uzyskane w trakcie świadczenia usługi na rzecz Klienta są chronione, a klient ma gwarancję, iż informacje te nie zostaną nikomu ujawnione bez pisemnego polecenia lub zgody z jego strony. Każda usługa wzorcowania wykonywana w Laboratorium jest prowadzona w sposób powtarzalny, bezstronny, a każdy Klient obsługiwany jest z jednakową starannością.

Klient ma prawo do zgłaszania skarg i uwag dotyczących działalności Laboratorium oraz skargi dotyczącej realizowanego zamówienia. Skargi należy składać drogą pisemną na adres: Corning HTL SA SERWIS ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: HTL.SERVICE@corning.com. Skargi będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia pisemnego zgłoszenia.