Corning HTL SA jest czołowym producentem wysokiej jakości sprzętu laboratoryjnego. Ponad 40 lat doświadczeń w projektowaniu i produkcji ręcznych systemów dozujących, opartych o filozofię osiągania satysfakcji klienta, pozwoliły nam zdobyć opinię niezawodnego producenta przyjaznych urządzeń laboratoryjnych.

Aby sprostać wymogom stawianym przez rynek krajowy i rynki zagraniczne, konsekwentnie stosujemy coraz nowocześniejsze technologie produkcji. Wieloletnie doświadczenie w produkcji oraz podejmowanie działań mających na celu poznanie potrzeb naszych klientów zaowocowały stworzeniem wyrobów najwyższej jakości.

Nasze zobowiązanie

Zobowiązaniem firmy Corning HTL jest dostarczanie klientom nowoczesnego sprzętu wysokiej jakości oraz zagwarantowanie dostępności autoryzowanego serwisu obsługującego naprawę i kalibrację pipet automatycznych. Wdrożony system jakości ISO 9001:2008 gwarantuje, że wszystkie główne procesy w firmie są dokładnie kontrolowane, a wyroby Corning HTL są produkowane zgodnie z normą ISO 8655. Ponadto wybrane serie wyrobów mogą być używane do diagnostyki In Vitro ponieważ spełniają wszystkie wymagania zawarte w medycznej dyrektywie unijnej IVD 98/79 EC i tym samym są oznakowane CE.

System zarządzania jakością

Corning HTL posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015. Już w maju 1998 roku firma uzyskała pierwszy certyfikat ISO 9001. Nasz sprawny System Zarządzania Jakością zapewnia, że wszystkie ważne procesy jak marketing i handel, przygotowanie produkcji nowych i zmodernizowanych wyrobów oraz realizacja zamówienia klienta są dokumentowane, monitorowane i doskonalone.

Corning HTL wytwarza swoje produkty w zgodności z wytycznymi GMP oraz Europejskiej Dyrektywy IVD 98/79. Od połowy roku 2004 wszystkie pipety automatyczne produkowane przez Corning HTL posiadają oznaczenie CE.

Procedura Kontroli Jakości

Dokładna kontrola jakości wyrobów jest kluczem do sukcesu firmy Corning HTL. W ciągu kilkunastu lat produkcji dozowników cieczy, Dział Kontroli Jakości wypracował procedury pozwalające na zapewnienie 100%-wej kontroli wszystkich produkowanych pipet automatycznych. Dzięki wymagającym testom wytrzymałości i skrupulatnej weryfikacji parametrów (A&P), pipety automatyczne Corning HTL znane są z wyjątkowej wytrzymałości, wysokiej dokładności i powtarzalności.

Kontrola jakości produktów Corning HTL dokonywana jest na następujących etapach procesu produkcji:

 • Statystyczna kontrola przychodzących materiałów i komponentów
 • Statystyczna kontrola części wtryskowych w tym test wytrzymałości trzonów
 • Indywidualna kontrola podzespołów podczas montażu
 • Indywidualna kontrola poprodukcyjna.

Po montażu każdy produkt wykonany w Corning HTL staje się przedmiotem ścisłej kontroli dokonywanej zgodnie ze standardami EN ISO 8655. Testy wykonywane są przez bardzo doświadczonych pracowników w nowoczesnym, w pełni skomputeryzowanym laboratorium. Testy dokładności i powtarzalności wykonuje się przy użyciu wody destylowanej, metodą grawimetryczną w ustabilizowanej temperaturze. Standardowa kontrola jakości składa się z następujących testów:

 • Ocena estetyki produktu
 • Ocena płynności pracy i testy sił
 • Test szczelności
 • Weryfikacja dokładności i powtarzalności.

Wyniki testów zostają wprowadzone do bazy danych i komputerowego systemu kontroli jakości i w ten sposób następuje niezależna ocena produktu pod kątem spełnienia deklarowanych wymagań. Tylko w przypadku pomyślnego zakończenia wszystkich testów wyrobowi wystawiany jest Certyfikat Kontroli Jakości.

Certyfikat Kontroli Jakości przedstawia prawdziwe wyniki pomiaru powtarzalności i dokładności osiągnięte podczas testu przez badaną pipetę automatyczną. Certyfikat załączany jest do każdej pipety automatycznej.

Wzorcowanie

Firma Corning HTL posiada wdrożony system zarządzania Laboratorium wzorcującego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Realizujemy wzorcowanie pipet tłokowych metodą grawimetryczną pełną oraz alternatywną zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655. Metoda pełna polega na pomiarach 3 objętości, po 10 pomiarów na każdej, a alternatywna na pomiarach 3 objętości, po 4 pomiary na każdej objętości.

Polityka marketingu i sprzedaży

Cechą wyróżniającą Corning HTL od konkurentów jest duża elastyczność i zdolność szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby naszych klientów. W ubiegłych latach Corning HTL położyła szczególny nacisk na skrócenie czasu dostaw, doskonalenie pracy serwisu oraz zacieśnienie kooperacji z dystrybutorami. Dzięki bliskiej współpracy z naszymi partnerami, Corning HTL na bieżąco śledzi zmieniające się tendencje rynkowe i nowości w branży medyczno-laboratoryjnej na całym świecie. Starając się sprostać wymaganiom naszych klientów, Corning HTL kładzie silny nacisk na tworzenie nowych wyrobów, jak też modernizację już istniejących. Jednym z głównych celów firmy jest wzrost sprzedaży naszych wyrobów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Dystrybucja

Wyroby Corning HTL poprzez doskonale zorganizowaną sieć sprzedaży docierają do ponad 145 dystrybutorów w 80 krajach całego świata. Dystrybutorzy krajowi posiadają swoje przedstawicielstwa na terenie całego kraju. Corning HTL dąży do stabilizacji sieci dystrybucyjnej dzięki szkoleniom handlowo-technicznym organizowanym dla dystrybutorów.

Dbamy o środowisko naturalne

Corning HTL kładzie duży nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska. Głównym założeniem polityki środowiskowej Corning HTL jest prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Nasze zobowiązanie realizujemy postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami w zakresie ochrony środowiska oraz przestrzegając zasad postępowania określonych przez politykę korporacyjną:

 • Podejmujemy działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczanie zużycia papieru, energii elektrycznej i paliw.
 • W procesach produkcyjnych stosujemy technologie i surowce bezpieczne dla ludzi i środowiska.
 • Prowadzimy racjonalną gospodarkę odpadami poprzez segregację zużytych materiałów eksploatacyjnych, urządzeń i opakowań celem ich utylizacji lub powtórnego przetworzenia.
 • Staramy się w miarę możliwości dokonywać zakupu produktów przyjaznych środowisku.
 • Doskonalimy systemy produkcyjne w celu zmniejszania ich niekorzystnego wpływu na środowisko.
 • Prowadzimy ścisły nadzór nad używanymi substancjami chemicznymi zgodnie z instrukcją „Postępowanie z chemikaliami”.
 • Promujemy świadomość pro-ekologiczną wśród pracowników, dostawców i partnerów biznesowych poprzez systematyczną akcję informacyjną.

Każdego roku Corning HTL opracowuje plan działań środowiskowych, który jest następnie wdrażany i kontrolowany zgodnie z korporacyjnym Systemem Zarządzania Środowiskiem. Regularnie prowadzone audyty środowiskowe mają na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń i niezgodności oraz wprowadzanie działań korygujących.

W 2013 roku Corning HTL uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2015, który potwierdza nasze ogromne zaangażowanie w kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Jednostką certyfikującą jest DEKRA Certification.

Skontaktuj się z nami>>