Podstawą przyjęcia wyrobu do naprawy lub kalibracji jest wypełniona i przekazana z wyrobem ankieta serwisowa.
W przypadku zlecenia wzorcowania należy dodatkowo wypełnić formularz zlecenie wzorcowania.

Uwagi/zalecenia:

  • Ankieta serwisowa powinna być dostępna bez konieczności otwierania opakowania wyrobu i kontaktu z wyrobem – tj. umieszczona na zewnątrz lub wewnątrz opakowania transportowego.
  • Opakowanie transportowe powinno być oznaczone – dopisek przy adresie: DZIAŁ SERWISU.

W razie potrzeby prosimy o kontakt z działem serwisu Corning HTL:
Adres email: HTL.service@corning.com
Telefon: (22) 492 19 00, (22) 492 19 34