Podstawą przyjęcia wyrobu do naprawy lub kalibracji jest wypełniona i przekazana z wyrobem HTL_Ankieta_Serwisowa
Uwagi / zalecenia:
– Ankieta serwisowa powinna być dostępna bez konieczności otwierania opakowania wyrobu i kontaktu z wyrobem – tj. umieszczona na zewnątrz lub wewnątrz opakowania transportowego.
– Opakowanie transportowe powinno być oznaczone – dopisek przy adresie:  DZIAŁ SERWISU.
W razie potrzeby prosimy o kontakt z działem serwisu HTL:
Adres email:  HTL.SERVICE@corning.com
Telefon: (22) 492 19 00,  (22) 492 19 34