SERWIS I KALIBRACJA PIPET

Corning HTL SA oferuje usługi serwisowe dozowników cieczy w zakresie kalibracji oraz napraw (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) oraz gwarantuje dostępność części zamiennych w okresie 5 lat po zakończeniu ich produkcji. Zgłoszenia wyrobów do serwisu przyjmują autoryzowani dystrybutorzy sprzętu HTL jak również bezpośrednio producent.

Uwagi ogólne:

  • Kalibracje pipet w okresie gwarancyjnym traktowane są jako usługi pogwarancyjne. Wynik kalibracji poświadczony jest Certyfikatem Jakości Świadectwem Sprawdzenia Dozownika.
  • Usługa naprawy pipety obejmuje wykonanie kalibracji (z wyjątkiem usług, co do których poczynione zostały inne ustalenia a przeprowadzenie kalibracji nie jest konieczne).
  • Na naprawy pogwarancyjne udzielana 12-miesięczna gwarancja serwisowa (potwierdzona w Karcie Gwarancyjnej naprawy).
  • Brak możliwości serwisu pipet „Plastomed” oraz HTL wyprodukowanych przed rokiem 1993 – pipety FE, VE/V o 8-cyfrowych nr-ach seryjnych: 8700xxxx, 8800xxxx, 8900xxxx, 9000xxxx, 9100xxxx, 9200xxxx.

WYSYŁKA SPRZĘTU DO SERWISU HTL

Przesyłki serwisowe powinny być kierowane na adres:

Corning HTL SA

SERWIS

Daniszewska 4

03-230 Warszawa

Podstawą przyjęcia wyrobu do naprawy jest wypełniona i przekazana z wyrobem ankieta serwisowa. Wymagane informacje:
1-  dane kontaktowe nadawcy (adres zwrotny)
2-  przedmiot zgłoszenia oraz rodzaj i opis zleconej usługi
3-  deklaracja odkażenia wyrobu, w tym następujące dane:
– typ / nazwa substancji, z którymi wyrób mógł mieć kontakt
– sposób oczyszczenia / odkażenia wyrobu przed wysyłką
– podpisane oświadczenie

UWAGA!  Zanim wyślesz wyrób, upewnij się, czy wyrób jest odpowiednio przygotowany do przesyłki  tzn. nie stanowi zagrożenia dla osób postronnych ze względu na rodzaj zanieczyszczenia/ skażenia niebezpiecznymi odczynnikami (chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi). Przed wysyłką wyrób powinien przejść stosowną dekontaminację oraz być odpowiednio bezpiecznie i szczelnie zapakowany.

Link do ANKIETA SERWISOWA