Recykling wyrobów HTL SWIFTPET PRO I MINI WIRÓWKA

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) SWIFTPET PRO oraz MINI-WIRÓWKA są oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na odpady i nie mogą być utylizowane z odpadami komunalnymi. W związku z tym, nabywca powinien postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) dostarczoną wraz z produktem, dostępną pod adresem: LINK

kosz2

Instrukcje dla klientów oraz zakładów zajmujących się recyklingiem/przetwarzaniem odpadów są udostępniane po przesłaniu zapytania na adres: htl.service@corning.com