KONSERWACJA

Właściwie dobrane materiały (takie jak PVDF, PPS, stal kwasoodporna) zastosowane do produkcji pipet oraz pipetorów HTL gwarantują, że nasze wyroby są przygotowane na pracę w wymagającym środowisku. W trakcie użytkowania pipety (pipetory) będą narażone na oddziaływanie oparów używanych substancji, mogą mieć również styczność z pobieranymi substancjami.

Gwarancję bezawaryjnej pracy, bezpieczeństwa pracy oraz poprawności wyników zapewnić może przestrzeganie podstawowych zasad takich jak:

1. Należy używać pipetę wyłącznie z założoną odpowiednią końcówką.
2. Nie należy odwracać pipety, gdy w końcówce znajduje się ciecz.
3. Po zakończeniu pracy należy odkładać pipetę (pipetor) na statyw lub wieszak.
4. Należy przeprowadzać regularne przeglądy wyrobów

Konserwacja i rekalibracja jest nieodzownym elementem użytkowania pipet automatycznych. Dzięki prostej budowie pipety (pipetora), konserwacja w zakresie podstawowym nie wymaga ingerencji serwisu lub użycia specjalistycznych narzędzi. Poniżej znajduje się opracowanie, które stanowi rozszerzenie wiadomości podanych w instrukcjach obsługi wyrobów Corning HTL. Przeprowadzenie ponownego montażu pipety po zakończeniu czyszczenia nie powinno stanowić problemu:

Uwaga! Konserwacja jest źródłem informacji – może ujawnić konieczność wymiany jednego lub kilku podzespołów pipety, np. uszczelnienie, tłok (nurnik) lub trzon pipety. Aby uniknąć wyłączenia sprzętu z eksploatacji należy zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora/serwisu Corning HTL celem uzyskania pomocy technicznej, zakupu danej części, zgłoszenia wykonania naprawy lub kalibracji pipety.

procedura montażu – wstęp HTL_schematy_montażowe_wstęp
procedura montażu dla pipet o małych pojemnościach – modele 2μl do 100μl HTL_schematy_montażowe_przyklad_1
procedura montażu dla pipet o pojemnościach 200μl i 250μl HTL_schematy_montażowe_przyklad_2
procedura montażu dla pipet makro – modele 1000μl, 5000μl i 10000μl HTL_schematy_montażowe_przyklad_3
procedura montażu dla pipet Discovery Pro – wszystkie modele HTL_schematy_montażowe_przyklad_4_(DP)

REKALIBRACJA

Pipety HTL są kalibrowane metodą grawimetryczną, przy użyciu wody destylowanej, w temperaturze 20 ±1°C zgodnie z normą PN-EN ISO 8655. W przypadku stwierdzenia w trakcie używania pipety, że błąd dokładności (różnica między rzeczywistą objętością pobierana a objętością nastawioną) przekracza dopuszczalną wartość podaną w instrukcji obslugi, należy przeprowadzić rekalibrację pipety. Samodzielną rekalibrację można przeprowadzić we wszystkich pipetach HTL. Przed przystąpieniem do rekalibracji należy sprawdzić czy przy wyznaczaniu błędu zostały spełnione poniższe warunki:

  • temperatura otoczenia, pipety, końcówek i wody była jednakowa
  • gęstość używanej cieczy była zbliżona do wody destylowanej
  • stosowana była waga o odpowiedniej czułości
  • uwzględniony został przelicznik [mg -> µl],

Procedura rekalibracji, krok-po-kroku:

pipety typu DISCOVERY Comfort / LABMATE pro / OPTIPETTERekalibracja pipet jednokanałowych i wielokanałowych DV_LMP_OP
pipety o stałej pojemności CLINIPET+ Rekalibracja pipet jednokanałowych CLINIPET
pipety DISCOVERY PRORekalibracja pipet jednokanałowych i wielokanałowych DISCOVERY PRO