Corning HTL SA
Daniszewska 4
03-230 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 492 19 30
Fax: +48 22 492 19 93

W strukturze Administratora Danych został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych                        

 – Beata Średnicka. Kontakt mailowy: iod@corning.com

Administratorem danych osobowych jest Corning HTL SA, ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa,               

tel. (22) 492 19 00; e-mail: htl.info@corning.com Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

                  

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się: tutaj