Corning HTL SA
Daniszewska 4
03-230 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 492 19 30
Fax: +48 22 492 19 93


Administratorem danych osobowych jest Corning HTL SA, ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa, tel. (22) 492 19 00; e-mail: htl.info@corning.com. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W strukturze Administratora Danych został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych – Beata Grabowska. Kontakt mailowy: iod@corning.com. Pełna treść klauzuli informacyjnej | Polityka prywatności