WZORCOWANIE PIPET

Firma Corning HTL SA posiada wdrożony system zarządzania Laboratorium wzorcującego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony Certyfikatem PCA nr AP 169. Realizujemy wzorcowanie pipet  tłokowych metodą grawimetryczną pełną oraz alternatywną zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-6. Metoda pełna polega na pomiarach 3 objętości, po 10 pomiarów na każdej (według instrukcji IQL-03-QS punkt 7.1), a alternatywna na pomiarach 3 objętości, po 4 pomiary na każdej objętości (według instrukcji IQL-03-QS punkt 7.2).

Zakres pomiarowy dla realizowanych wzorcowań przedstawiony jest w tabeli:

Zakres pomiarowy
od 0,2 µl do 20 µl
powyżej 20 µl do 50 µl
powyżej 50 µl do 250 µl
powyżej 250 µl do 1000 µl
powyżej 1000 µl do 5000 µl
powyżej 5000 µl do 10000 µl

ZLECENIE USŁUGI WZORCOWANIA

Krok 1   Wypełnij formularz Zlecenie Wzorcowania. W przypadku pipet nowych prosimy wydrukować tylko zlecenie wzorcowania.

Krok 2   Wyślij wypełniony formularz na adres htl.service@corning.com

Krok 3    Odeślij zatwierdzoną ofertę w celu zlecenia realizacji usługi wzorcowania

Krok 4   Przyślij pipety do wzorcowania na adres:

Corning HTL SA

SERWIS-WZORCOWANIE

Daniszewska 4

03-230 Warszawa

 Krok 5  Wzorcowanie zostanie wykonane w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania pipet przez Laboratorium.

Klient jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń dotyczących jakości zrealizowanych usług w terminie 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia zrealizowania zlecenia drogą pisemną na adres: Corning HTL SA SERWIS, ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: HTL.SERVICE@corning.com. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że usługa została wykonana prawidłowo, wszelkie skargi będą rozpatrywane zgodnie z możliwościami Laboratorium.

 

SERWIS I KALIBRACJA PIPET

Corning HTL SA oferuje usługi serwisowe dozowników cieczy w zakresie kalibracji oraz napraw (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) oraz gwarantuje dostępność części zamiennych w okresie 5 lat po zakończeniu ich produkcji. Zgłoszenia wyrobów do serwisu przyjmują autoryzowani dystrybutorzy sprzętu HTL jak również bezpośrednio producent.

Uwagi ogólne:

  • Kalibracje pipet w okresie gwarancyjnym traktowane są jako usługi pogwarancyjne. Wynik kalibracji poświadczony jest Certyfikatem Jakości Świadectwem Sprawdzenia Dozownika.
  • Usługa naprawy pipety obejmuje wykonanie kalibracji (z wyjątkiem usług, co do których poczynione zostały inne ustalenia a przeprowadzenie kalibracji nie jest konieczne).
  • Na naprawy pogwarancyjne udzielana 12-miesięczna gwarancja serwisowa (potwierdzona w Karcie Gwarancyjnej naprawy).
  • Brak możliwości serwisu pipet „Plastomed” oraz HTL wyprodukowanych przed rokiem 1993 – pipety FE, VE/V o 8-cyfrowych nr-ach seryjnych: 8700xxxx, 8800xxxx, 8900xxxx, 9000xxxx, 9100xxxx, 9200xxxx.

Przesyłki serwisowe powinny być kierowane na adres:

Corning HTL SA

SERWIS

Daniszewska 4

03-230 Warszawa

Podstawą przyjęcia wyrobu do naprawy jest wypełniona i przekazana z wyrobem ANKIETA SERWISOWA. Wymagane informacje:
1-  dane kontaktowe nadawcy (adres zwrotny)
2-  przedmiot zgłoszenia oraz rodzaj i opis zleconej usługi
3-  deklaracja odkażenia wyrobu, w tym następujące dane:
– typ / nazwa substancji, z którymi wyrób mógł mieć kontakt
– sposób oczyszczenia / odkażenia wyrobu przed wysyłką
– podpisane oświadczenie

UWAGA!  Zanim wyślesz wyrób, upewnij się, czy wyrób jest odpowiednio przygotowany do przesyłki  tzn. nie stanowi zagrożenia dla osób postronnych ze względu na rodzaj zanieczyszczenia/ skażenia niebezpiecznymi odczynnikami (chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi). Przed wysyłką wyrób powinien przejść stosowną dekontaminację oraz być odpowiednio bezpiecznie i szczelnie zapakowany.

Link do ANKIETA SERWISOWA