Jak poprawnie pipetować?

Pipeta automatyczna to urządzenie przeznaczone do dokładnego i bezpiecznego odmierzania i przenoszenia cieczy o dowolnej objętości w zakresie od 0,1 μl do 10000 μl w zależności od modelu. Pipety automatyczne są popularnie używane w laboratoriach chemicznych, biologicznych i analitycznych.

Pipety automatyczne są precyzyjnymi urządzeniami, które pozwalają z niezwykłą dokładnością odmierzać objętości cieczy rzędu dziesiątych części mikrolitra. Jednak osiąganie wiarygodnych wyników podczas pipetowania zależy w dużej mierze od umiejętności użytkownika. Błędy wynikające ze złego operowania pipetą mogą wpływać istotnie na wyniki badań. Dlatego właściwa technika pipetowania odgrywa tak ważną rolę w uzyskiwaniu dokładnych i powtarzalnych pomiarów. Jak zatem poprawnie pipetować?

Jak poprawnie pipetować? Poniżej 10 zasad prawidłowego pipetowania

 1. Zwracaj uwagę na warunki otoczenia.

Objętość cieczy odmierzana za pomocą pipety automatycznej zmienia się w zależności od temperatury. Dlatego podczas pipetowania temperatura pomieszczenia, pipety, cieczy i końcówki powinna być stała, w granicach 20- 25°C.

Jak poprawnie pipetować? - pomiar temperatury

Jak poprawnie pipetować? – pomiar temperatury

 

2. Przechowuj pipetę na statywie.

Ciepło dłoni ogrzewa pipetę podczas pipetowania zakłócając równowagę termiczną, co w konsekwencji wpływa na objętość dozowanej próbki. Należy zatem unikać zbyt długiego przetrzymywania pipety w dłoni.

Jak poprawnie pipetować? Pipety Discovery Pro na statywie

Jak poprawnie pipetować? Pipety Discovery Pro na statywie

 

3. Używaj właściwej końcówki.

Końcówka powinna być elastyczna, cienkościenna i dobrze uszczelniać się na trzonie pipety. Jeśli używasz końcówek innych niż zalecane przez producenta pipety, sprawdź kalibrację pipety. W przypadku, gdy błąd dokładności pipety przekracza dopuszczalne parametry pipetę należy zrekalibrować używając klucza kalibracyjnego.

Jak poprawnie pipetować? Wysokiej jakości końcówka do pipet HTL

Jak poprawnie pipetować? Wysokiej jakości końcówka do pipet HTL

 

4. Przepłucz końcówkę.

Przepłukiwanie polega na jedno- lub dwukrotnym pobraniu i wydaniu cieczy do tego samego naczynia. Przepłukiwanie końcówki jest szczególnie ważne, gdy pipetujemy ciecze lotne, gęste, lepkie lub o temperaturze innej niż temperatura otoczenia.

Jak poprawnie pipetować? - przepłukiwanie końcówki

Jak poprawnie pipetować? – przepłukiwanie końcówki

 

  1. Trzymaj pipetę pionowo podczas pobierania cieczy.
  2. Zanurz końcówkę na odpowiednią głębokość.

Głębokość zanurzenia końcówki w cieczy zależy od zakresu pojemności pipety:

 Pojemność pipety (µl)  Głębokość zanurzenia końcówki (mm)
2-20 ≤1
20-100 2÷3
200-1000 2÷4
5000 3÷6
10000 5÷7

 

7. Operuj przyciskiem pipetowania powoli i płynnie.

Zbyt gwałtowne pobieranie cieczy grozi zalaniem wnętrza trzonu pipety oraz powoduje pojawianie się pęcherzy powietrza w końcówce.

Jak poprawnie pipetować? - płynne operowanie przyciskiem pipetowania

Jak poprawnie pipetować? – płynne operowanie przyciskiem pipetowania

 

8. Po pobraniu próbki do końcówki odczekaj 1 sekundę zanim wyjmiesz końcówkę z cieczy.

W tym czasie następuje zatrzymanie pracy nurnika i ostateczne pobranie cieczy do końcówki. Następnie delikatnie wysuń końcówkę z cieczy, aby na jej zewnętrznej powierzchni nie zostały resztki cieczy.

Jak poprawnie pipetować? - trzymaj pipetę pionowo

Jak poprawnie pipetować? – trzymaj pipetę pionowo

 

9. Zmieniaj końcówkę.

Często zmieniaj końcówkę na nową, obowiązkowo, gdy zmieniasz dozowaną ciecz lub jeżeli na końcówce pozostały widoczne krople cieczy.

Jak poprawnie pipetować? Pudełko z końcówkami do pipet HTL

Jak poprawnie pipetować? Pudełko z końcówkami do pipet HTL

 

10. Regularnie czyść pipetę i sprawdzaj kalibrację.

Pipety potrzebują regularnego oczyszczania, smarowania i kalibrowania dzięki czemu będą prawidłowo działać przez wiele lat. Do odkażania powierzchni pipety można użyć chemicznych środków dezynfekcyjnych i sterylizujących. Kalibracja polega na sprawdzeniu, czy pipeta pobiera tyle ile powinna, tzn. czy wynik pomiaru mieści się w granicach dopuszczalnego błędu określonego przez producenta pipety w oparciu o normę ISO 8655. W razie konieczności należy odesłać pipetę do serwisu HTL.

Jak poprawnie pipetować? Serwis pipet HTL

Jak poprawnie pipetować? Serwis pipet HTL