I Wrocławskie Spotkania Medycyny Laboratoryjnej

2018.03.23

Firma HTL w imieniu organizatorów serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji naukowo-diagnostycznej pt.: „I Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej. Wyzwania, możliwości i trendy w diagnostyce”.

W ramach konferencji zostały zaplanowane cztery sesje panelowe:

    •  praktyczne aspekty diagnostyki hematologicznej
    • nowości diagnostyczne w dziedzinie onkologii i endokrynologii
    • kliniczno-laboratoryjne aspekty chorób sercowo-naczyniowych
    • współczesna transplantologia nefrologicznej

Odwiedź stoisko HTL i odbierz PLAKAT O PIPETOWANIU!