Dematerializacja akcji PZ HTL S.A.

2020.09.10

Nowelizacja wprowadza obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych nie będących spółkami publicznymi oraz w spółkach komandytowo-akcyjnych.
Papierowy dokument akcji imiennej oraz akcji na okaziciela otrzyma formę zapisu cyfrowego.