Akredytacja PCA laboratorium wzorcującego Corning HTL S.A. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

2017.01.03

Szanowni Klienci,

Z przyjemnością informujemy, że laboratorium HTL od dnia 21 grudnia 2016 roku posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania pipet tłokowych. Uzyskany certyfikat potwierdza kompetencje techniczne oraz spełnienie wymagań systemu zarządzania laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Numer akredytacji AP169, ważny do 20 grudnia 2020 roku. Szczegółowe informacje oraz zakres akredytacji znajdują się na stronie PCA: LINK

Informacje dotyczące zlecenia WZORCOWANIA pipet znajdują się na stronie Wzorcowanie 17025

 

certyficate-17025-htl-1