10 Clinipet+ seria pipet o stałej pojemności_Specifikacja